EHBO, dat leer je voor elkaar!

Juventa Care

Markerkant 13 - 10
1314AN Almere
M. 06-53587703
info at ehbo-kinderen.nl

Privacy Reglement Juventa Care4Kids

Privacy Reglement

24-05-2018 14:14
Privacy Beleid  Juventa Care4Kids Privacy websitegebruik Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven geen gegevens door aan derden. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar...

EHBO gastouders

EHBO voor gastouders
  
Juventa Care4Kids heeft een op gerichte cursus voor gastouders waarbij de gastouders de theorie thuis kunnen leren in combinatie met een praktijkavond. Op deze avond beginnen we met de vaardigheden en sluiten we de avond af met het maken van een toets. De toets bestaat uit 15 multiple-choice-vragen. Elke vraag is 1 punt waard. Om te slagen voor de toets moet je minimaal 10 punten behalen.

De volgende vaardigheden zullen we met jou herhalen en toetsen.:

1.     Noodvervoersgreep (rautek)

2.     Stabiele zijligging

3.     Wervelletselmanagement

4.     Log-roll (van buik naar rug draaien)

5.     Opheffen van geblokkeerde ademhalingswegen bij baby en kind (heimlich)

6.     Shockmanagement

7.     Stoppen van ernstige bloedingen (verband en mitella)

8.     Reanimeren bij baby en kind. (AED)

Na afloop kan er een scenario worden aangeboden.

U hoort dezelfde avond nog of u bent geslaagd.

Binnen 1 week ontvangt u het certificaat thuis in de bus. Certifcering geschiedt bij NIKTA, welke zijn goedgekeurd voor uw beroep als gastouder.
 
De basiscursus en herhaalcursus bedraagd € 85,-
Iedere WOENSDAGavond is er een praktijkavond. Hiervoor ontvangt u een cursusboek en een werk/oefenboekje. 
 
Wilt u de praktijk volgen op een andere dag dan kan dat op afspraak. Deze cursus kost € 119,-
 
Voor een praktijkcursus bij u aan huis zijn de kosten € 149,-. U krijgt dan 1 op 1 les.

Voor gastouderbureaus
 
Voor EHBO op uw locatie buiten Almere, rekenen wij een km vergoeding van 19 ct per km vanaf onze locatie tot aan uw woning en weer terug. 
 
Bereken hier uw meerprijs voor de kilometers